Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Wyszyński_wyróżniający
Słabość współczesnego świata polega na tym, że mało jest ludzi odważnych… Odwaga i sprawność ustąpiła miejsca sprytowi o podstępowi. To samo dostrzegamy w myśleniu… Ludzie stają się bardziej dialogujący aniżeli rozumujący. Uważają to za osiągnięcie, gdy mogą wykazać swój spryt zaskakiwaniem człowieka, chwytaniem go za słowa, a nie rzetelnym wysiłkiem umysłu, kształtującego wolę i porządkującego uczucia.