Ogłoszenie dla parafian na czas trwania stanu epidemii w Polsce !!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on print

W związku z nowymi ograniczeniami dotyczącymi również funkcjonowania kościołów i posług duszpasterskich, chciałbym wam przekazać nowe ustalenia:

  • na mszy św. może być tylko 5 osób. Zatem pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszy św.
  • w dni powszednie rano o godz. 7.00 msze św. św. będą odprawiane w tym samym czasie w górnym kościele i w kaplicy w dolnym kościele /tu można sprawdzić, gdzie intencja będzie odprawiana/.
  • również wieczorem w dni powszednie w razie potrzeby, żeby mogło uczestniczyć więcej osób, druga msza będzie odprawiana w dolnym kościele.
  • kościół pozostaje otwarty na osobistą modlitwę w dni powszednie od 7.00 do 9.00 i od 17.00 do 19.00.
  • w niedziele msze św. będą odprawiane na wszystkich godzinach w górnym kościele i w kaplicy w dolnym kościele.
  • jeśli będzie taka potrzeba ilość mszy św. zostanie zwiększona.

W odpowiedzi na apel abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, w środę 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 12.00 zachęcam was do odmówienia modlitwy Anioł Pański, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych.

Dodatkowo można też odmówić następującą modlitwę:

“Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.

Zapewniam was o mojej i księży Jerzego i Łukasza modlitwie za was.

święty Jerzy, módl się za nami

święta Jadwigo śląska, módl się za nami

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

ks. Arkadiusz Świątkiewicz
Proboszcz