Sakrament Małżeństwa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około trzech miesięcy przed ślubem.
Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).

3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafia należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

4. Narzeczeni planujący ślub w piątek, przed zarezerwowaniem terminu w kancelarii parafialnej, muszą uzyskać dyspensę w Kurii biskupiej (ul. Floriańska 2a Warszawa).

5. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

a)do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;

b) albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

6. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

a) Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją “do ślubu kościelnego”.

b) świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).

c) Dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.

d) Dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.

e) Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.

f) Dokument z USC: “Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa”.

g) W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

h) Dowody osobiste (do wglądu).

7. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.

8. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

9. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu(należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

10. W tygodniu poprzedzającym obrzęd sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni przystąpić do kolejnej spowiedzi.

11. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).

12. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom“Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Sakrament Małżeństwa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Share on facebook
Share on twitter