Pieśni na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – 19.04 godzina 15.00.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Zwycięzca śmierci

 1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się, przestrasza Na cud Jonasza. Alleluja!
 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: „Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał.” Alleluja!
 3. Ustąpcie od nas smutki, troski, żale, Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja!
 4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, Utwierdza w wierze, aby nie wątpili: Obcuje z nimi, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja!

Nie zna śmierci Pan żywota

 1. Nie zna śmierci Pan żywota,
  chociaż przeszedł przez jej wrota;
  rozerwała grobu pęta
  Ręka święta. Alleluja!
 2. Twój, Adamie, dług spłacony,
  Okup ludzki dokończony;
  wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
  Dziećmi twymi. Alleluja!
 3. Próżno, straże, grób strzeżecie!
  Już Go tutaj nie znajdziecie:
  wstał, przeniknął skalne mury
  Bóg natury. Alleluja!
 4. Teraz On na ludzkie plemię
  I na miłą patrzy ziemię,
  która drogo dziś przybrana
  Kosztem Pana. Alleluja!
 5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie
  Z grzechów powstać daj nam, Panie,
  potem z Tobą królowanie.
  Alleluja! Alleluja!

Chrystus zmartwychwstan jest

 1. Chrystus zmartwychwstan jest,
  nam na przykład dan jest:
  Iż mamy zmartwychpowstać,
  z Panem Bogiem królować. Alleluja!
 2. Leżał trzy dni w grobie,
  dał bok przebić sobie.
  Bok, ręce, nogi obie,
  na zbawienie tobie. Alleluja!
 3. Trzy Maryje poszły,
  drogie maści niosły.
  Chciały Chrysta pomazać,
  Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!

Otrzyjcie już łzy

 1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie
  Wszyscy w Chrystusa wierzący,
  weselcie się, radujcie.
  Bo zmartwychwstał samowładnie,
  jak przepowiedział dokładnie.
  Alleluja, alleluja,
  Niechaj zabrzmi – Alleluja
 2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtłoczyli
  Darmo dla pewności wszelkiej
  zbrojnej straży użyli.
  Na nic straż, pieczęć i skała,
  nad grobem w Pana się zdała. – Alleluja…
 3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
  Wstaje z grobu, kruszy mury,
  nie zna żadnej zapory.
  Zdjęta trwogą straż upada
  i prawie sobą nie włada. – Alleluja…

O dniu radosny

 1. O dniu radosny, pełen chwał
  Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,
  Nam z martwych wstania przykład dał.
  Alleluja!
 2. Cieszmy się wierni, bo tak chce Pan,
  Za winy nasze okup dan,
  Skończony jest niewoli stan.
  Alleluja!
 3. W ten święty łask i chwały dzień
  Niech płynie zew radosnych pień
  Iż serca ujrzą chwały cień.
  Alleluja!

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Pieśni na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – 19.04 godzina 15.00.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.