Wspólnoty parafialne

Domowy Kościół

Idea i założenia: Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu “Światło-Życie”. Wykształciła ona duchowość małżeńską, która

Więcej

Ministranci

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do służby przy ołtarzu. Nasze spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o

Więcej

Neokatechumenat

Idea i założenia Neokatechumenatu: Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii. Droga Neokatechumenalna jest

Więcej

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Share on facebook
Share on twitter