Niedziela Zmartwychwstania – pieśni na Wigilię Paschalną

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Teksty pieśni, którymi dziś będziemy modlili się w czasie liturgii.

Ofiarowanie

Zwycięzca śmierci

 1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się, przestrasza Na cud Jonasza. Alleluja!
 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: „Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał.” Alleluja!
 3. Ustąpcie od nas smutki, troski, żale, Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja!
 4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, Utwierdza w wierze, aby nie wątpili: Obcuje z nimi, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja!

Komunia

Nie zna śmierci Pan żywota

 1. Nie zna śmierci Pan żywota,
  chociaż przeszedł przez jej wrota;
  rozerwała grobu pęta
  Ręka święta. Alleluja!
 2. Twój, Adamie, dług spłacony,
  Okup ludzki dokończony;
  wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
  Dziećmi twymi. Alleluja!
 3. Próżno, straże, grób strzeżecie!
  Już Go tutaj nie znajdziecie:
  wstał, przeniknął skalne mury
  Bóg natury. Alleluja!
 4. Teraz On na ludzkie plemię
  I na miłą patrzy ziemię,
  która drogo dziś przybrana
  Kosztem Pana. Alleluja!
 5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie
  Z grzechów powstać daj nam, Panie,
  potem z Tobą królowanie.
  Alleluja! Alleluja!

 

Dziękczynienie

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

Ref.:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

 1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.
 2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.
 3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.
 4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.
 5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja.
 6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.
  Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja.
 7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja.
 8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja.
  Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja.
 9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.
  Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.
 10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja.
  Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja.

Na wyjście

Wesel się Królowo miła

Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

 

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali
Alleluja,alleluja!

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Niedziela Zmartwychwstania – pieśni na Wigilię Paschalną

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.