Ogłoszenie dla parafian na czas trwania stanu epidemii w Polsce !!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on print

W związku z nowymi ograniczeniami dotyczącymi również funkcjonowania kościołów i posług duszpasterskich, chciałbym wam przekazać nowe ustalenia:

  • na mszy św. może być tylko 5 osób. Zatem pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszy św.
  • w dni powszednie rano o godz. 7.00 msze św. św. będą odprawiane w tym samym czasie w górnym kościele i w kaplicy w dolnym kościele /tu można sprawdzić, gdzie intencja będzie odprawiana/.
  • również wieczorem w dni powszednie w razie potrzeby, żeby mogło uczestniczyć więcej osób, druga msza będzie odprawiana w dolnym kościele.
  • kościół pozostaje otwarty na osobistą modlitwę w dni powszednie od 7.00 do 9.00 i od 17.00 do 19.00.
  • w niedziele msze św. będą odprawiane na wszystkich godzinach w górnym kościele i w kaplicy w dolnym kościele.
  • jeśli będzie taka potrzeba ilość mszy św. zostanie zwiększona.

W odpowiedzi na apel abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, w środę 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 12.00 zachęcam was do odmówienia modlitwy Anioł Pański, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych.

Dodatkowo można też odmówić następującą modlitwę:

“Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.

Zapewniam was o mojej i księży Jerzego i Łukasza modlitwie za was.

święty Jerzy, módl się za nami

święta Jadwigo śląska, módl się za nami

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

ks. Arkadiusz Świątkiewicz
Proboszcz

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.