Sakrament Bierzmowania

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

1. Świadectwo chrztu,

2. Poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania według obowiązujących zasad,

3. W przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do Sakramentu  Bierzmowania.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Sakrament Bierzmowania

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

1. Świadectwo chrztu,

2. Poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania według obowiązujących zasad,

3. W przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do Sakramentu  Bierzmowania.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Share on facebook
Share on twitter