Sakrament Chrztu Świętego

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

1. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza (o przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania).

2. Sakrament chrztu świętego udzielany jest na mszy świętej o godzinie 12.00, w każdą niedzielę miesiąca oprócz Wielkiego Postu, a także w Wielkanoc i Boże Narodzenie.

3. Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić odpowiednio wcześniej.

4. Na tydzień przed chrztem rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że są dopuszczeni do tej godności z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają.

5. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów i posiada wymagane do tego kwalifikacje zgodnie z Kodeksem  Prawa Kanonicznego, Kan. 874:

 • ukończył szesnaście lat
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję.

7. Rodzice dziecka i chrzestni, jeśli są z naszej parafii, są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej w ostatni piątek miesiąca o godz. 19.00 w sali w dolnym kościele.

8. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 10 minut przed chrztem w celu złożenia podpisów w akcie chrztu oraz dopełnienia brakujących formalności.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Sakrament Chrztu Świętego

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

1. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza (o przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania).

2. Sakrament chrztu świętego udzielany jest na mszy świętej o godzinie 12.00, w każdą niedzielę miesiąca oprócz Wielkiego Postu, a także w Wielkanoc i Boże Narodzenie.

3. Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić odpowiednio wcześniej.

4. Na tydzień przed chrztem rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że są dopuszczeni do tej godności z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają.

5. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów i posiada wymagane do tego kwalifikacje zgodnie z Kodeksem  Prawa Kanonicznego, Kan. 874:

 • ukończył szesnaście lat
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję.

7. Rodzice dziecka i chrzestni, jeśli są z naszej parafii, są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej w ostatni piątek miesiąca o godz. 19.00 w sali w dolnym kościele.

8. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 10 minut przed chrztem w celu złożenia podpisów w akcie chrztu oraz dopełnienia brakujących formalności.

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Share on facebook
Share on twitter