Sakrament Chrztu Świętego

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

1. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza (o przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania).

2. Sakrament chrztu świętego udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca oprócz Wielkiego Postu, a także w Wielkanoc i Boże Narodzenie

3. Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić odpowiednio wcześniej.

4. Na tydzień przed chrztem rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że są dopuszczeni do tej godności z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają.

5. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów i posiada wymagane do tego kwalifikacje zgodnie z Kodeksem  Prawa Kanonicznego, Kan. 874:

  • ukończył szesnaście lat
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję.

7. Rodzice dziecka i chrzestni, jeśli są z naszej parafii, są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej w ostatni piątek miesiąca o godz. 19.00 w sali na plebanii.

8. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 10 minut przed chrztem w celu złożenia podpisów w akcie chrztu oraz dopełnienia brakujących formalności.

Wielkie morze ludzi, miliardy żyjące na ziemi, są wydawane w ręce innych. Oni zrobią z nimi na co ich stać. Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich... Widzimy wtedy, jaka miłość z nas emanuje... Dla nas istotne jest to, co człowiek robi z człowiekiem.

Często wam o tym mówiłem. Jak wygnaliśmy cnoty, a na ich miejsce wpuściliśmy namiętności, tak teraz musimy się starać nie tylko wygnać namiętności, ale i wpuścić cnoty i przywrócić im ich właściwe miejsce. Bo cnoty z daru Bożego są nam przyrodzone. Bóg bowiem zasiał w człowieku cnoty już wtedy, gdy go stwarzał

Wielkie morze ludzi, miliardy żyjące na ziemi, są wydawane w ręce innych. Oni zrobią z nimi na co ich stać. Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich... Widzimy wtedy, jaka miłość z nas emanuje... Dla nas istotne jest to, co człowiek robi z człowiekiem.

Często wam o tym mówiłem. Jak wygnaliśmy cnoty, a na ich miejsce wpuściliśmy namiętności, tak teraz musimy się starać nie tylko wygnać namiętności, ale i wpuścić cnoty i przywrócić im ich właściwe miejsce. Bo cnoty z daru Bożego są nam przyrodzone. Bóg bowiem zasiał w człowieku cnoty już wtedy, gdy go stwarzał