Sakrament Bierzmowania

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania: 1. Świadectwo chrztu, 2. Poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania według obowiązujących zasad, 3. W przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do Sakramentu  Bierzmowania.

Share on facebook
Share on twitter