Sakrament Bierzmowania

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania: 1. Świadectwo chrztu, 2. Poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania według obowiązujących zasad, 3. W przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do Sakramentu  Bierzmowania.

Sakrament Małżeństwa

1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około trzech miesięcy przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej. 2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania). 3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na …