Neokatechumenat

Idea i założenia Neokatechumenatu:

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii. Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa – daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania nieprzyjaciół. Na Drogę wstępują ludzie ochrzczeni oraz ci, którzy są dalecy od wiary.

[więcej na stronie: Leksykon wspólnot]

W naszej parafii: Obecnie istnieją cztery wspólnoty neokatechumenalne (najmłodsza powstała w 2018 r.), które przeważnie spotykają się dwa razy w tygodniu. Są to spotkania zwiazane z liturgią Słowa i Eucharystii. Do wspólnoty można wstąpić po wysłuchaniu katechez. Opiekunowie

  • ks. Arkadiusz Świątkiewicz
  • ks. Jerzy Misterski
  • ks. Łukasz Jusiński

Współredaktor tej podstrony

  • Grzegorz Krawczyk
Share: