Niedziela Zmartwychwstania – pieśni na Mszę Świętą rezurekcjyjną

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Teksty pieśni, którymi będziemy modlili się w czasie liturgii mszy św. rezurekcyjnej.

Na wejście

Otrzyjcie już łzy

 1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie
  Wszyscy w Chrystusa wierzący,
  weselcie się, radujcie.
  Bo zmartwychwstał samowładnie,
  jak przepowiedział dokładnie.
  Alleluja, alleluja,
  Niechaj zabrzmi – Alleluja
 2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtłoczyli
  Darmo dla pewności wszelkiej
  zbrojnej straży użyli.
  Na nic straż, pieczęć i skała,
  nad grobem w Pana się zdała. – Alleluja…
 3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
  Wstaje z grobu, kruszy mury,
  nie zna żadnej zapory.
  Zdjęta trwogą straż upada
  i prawie sobą nie włada. – Alleluja…

Ofiarowanie

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

Ref.:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

 1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.
 2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.
 3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.
 4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.
 5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja.
 6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.
  Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja.
 7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja.
  Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja.
 8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja.
  Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja.
 9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.
  Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.
 10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja.
  Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja.

 

Na komunię i dziękczynienie

Chrystus zmartwychwstan jest

 1. Chrystus zmartwychwstan jest,
  nam na przykład dan jest:
  Iż mamy zmartwychpowstać,
  z Panem Bogiem królować. Alleluja!
 2. Leżał trzy dni w grobie,
  dał bok przebić sobie.
  Bok, ręce, nogi obie,
  na zbawienie tobie. Alleluja!
 3. Trzy Maryje poszły,
  drogie maści niosły.
  Chciały Chrysta pomazać,
  Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!
 4. Gdy na drodze były,
  tak sobie mówiły:
  jest tam kamień niemały,
  a któż nam go odwali ? Alleluja!
 5. Powiedz nam, Maryja,
  gdzieś Pana widziała ?
  Widziałam Go po męce,
  trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!
 6. Gdy nad grobem stały,
  rzekł im Anioł biały:
  Nie bójcie się, Maryje,
  zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja.
 7. Jezusa szukacie?
  Tu Go nie znajdziecie.
  Wstałci z martwych, grób pusty,
  oto śmiertelne chusty. Alleluja!
 8. Łukasz z Kleofasem,
  Obaj jednym czasem,
  szli do miasteczka Emaus,
  spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja!
 9. Bądźmyż więc weseli,
  jak w niebie Anieli,
  czegośmy pożądali,
  tegośmy doczekali. Alleluja!

 

Na wyjście

Wesel się Królowo miła

Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

 

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali
Alleluja,alleluja!

 

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.

Niedziela Zmartwychwstania – pieśni na Mszę Świętą rezurekcjyjną

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Choćby człowiek unurzany był w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów, nie przestaje być święty. Jeden święty (...) Kościół (...), w którym wzrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszników (...), nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma on moc zamienić celników na apostołów, wszetecznice na święte Magdaleny.

Zastanówcie się dobrze, bracia, nad tymi sprawami i uważajcie, abyście nie zaniedbali siebie, bo do wielkich niebezpieczeństw prowadzą nas zaniedbania w rzeczach małych.